1

Wat

Hoe verloopt remedial teaching:

Telefonische aanmelding:
Meestal wordt eerst telefonisch overlegd wat het probleem is. Aan de hand van deze oriëntatie wordt duidelijk of remedial teaching een goede keuze is.

Intake gesprek:
Tijdens de eerste bijeenkomst met de ouder(s)/opvoeders wordt een intakegesprek gevoerd, waarin duidelijk wordt wat de hulpvraag is en wat de verwachtingen zijn.

Onderzoek:
Na de intake volgt een pedagogisch-didactisch onderzoek. In dit onderzoek wordt gekeken wie het kind is, wat het probleem precies is en wat hiervan de oorzaak is. Hiervoor worden verschillende methoden en hulpmiddelen gebruikt.

Handelingsplan:
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin worden verschillende stappen beschreven, die leiden tot het oplossen van het probleem of achterstand. Meestal zijn dit 8 tot 12 bijeenkomsten met het kind en de remedial teacher.
Het is niet in alle gevallen noodzakelijk dat het kind wordt behandeld door de remedial teacher. Gerichte adviezen aan de ouder(s)/opvoeders en leerkracht, kunnen bij sommige hulpvragen al voldoende resultaat geven.

Evaluatie:
Na de serie bijeenkomsten volgt een evaluatie met de ouder(s)/opvoeders. Soms is het ook van belang, dat de remedial teacher contact opneemt met de school en/of leerkracht van het kind. Dit gebeurt uiteraard alleen na toestemming van de ouder(s)/opvoeders.