1

Waarom

Remedial teaching is een individuele begeleiding van kinderen met een leerprobleem, leerachterstand en/of een sociaal-emotioneel probleem.
Waar en wanneer de begeleiding wordt gegeven gebeurt in overleg. Dit kan zijn op school, onder schooltijd of in de praktijk van de remedial teacher.